BEGELEIDING
Individuele begeleiding:"Het oplossen van conflicten voor ouder en kind."
  •  Doelgroep voor deze individuele begeleiding zijn ouder(s) en kind.
  •  Kosten: € 90,00 incl BTW per uur.
  •  Tijdsduur: 2 tot 6 gesprekken van 1 a 2 uur.
Voor het maken van een afspraak voor begeleiding kunt u contact opnemen met Sonja Draaisma. i