WANNEER MEDIATION?
 
Mediation past men toe waar een ruzie of conflict is en betrokkenen er zelf niet meer uitkomen, zoals bij:
 
Echtscheiding:
Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, blijft u nog wel ouder van uw kind(eren). Om te zorgen dat de relatie met alle betrokkenen goed blijft, is het van belang om goede afspraken te maken. Een hulpmiddel daarbij is bijvoorbeeld het opstellen van een ouderplan.
 
Burenruzie:
Thuis komen is heerlijk; als er problemen zijn met de buren, is dat echter voor alle partijen een nare situatie. Click Mediation kan u en uw buren begeleiden om er met elkaar uit te komen en zo het woongenot weer te verhogen.
 
Op school:
Tussen leerlingen onderling, tussen leerkracht en leerling, leerkracht en directeur. Mediation kan dan een antwoord zijn of leerlingmediation.
 
Click Mediation heeft ervaring om in de verschillende situaties de helpende hand te bieden. Vooral in situaties waar kinderen bij betrokken zijn, biedt Click Mediation door haar ervaring ondersteuning bij het zelf zoeken naar oplossingen.