TARIEVEN
 
Gemiddeld leidt mediation in 4 tot 6 bijeenkomsten van twee uur tot een oplossing.
 
De kosten van mediation omvatten:
  • het honorarium van de Mediator
  • reiskosten en reistijd vanaf Amstelveen
  • huur gespreksruimten (indien van toepassing)
  • kosten externe deskundigen (indien van toepassing).
 
Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Meestal betalen beide partijen elk de helft van de kosten van de mediation, maar zij kunnen onderling ook een andere verdeelsleutel overeenkomen.

Tegemoetkoming voor mediation:
Wanneer de financiën een belemmering voor u zijn, is het mogelijk op basis van een toevoeging het mediationtraject in te gaan. U kunt dit van te voren aangeven.