VOORDELEN MEDIATION
 
De voordelen van mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure zijn:
 
  • Snelheid; er is geen wachttijd en meestal kunnen we in 4 tot 6 gesprekken al tot een oplossing komen
  • Kosten beheersing, de kosten worden doorgaans door partijen gedeeld en partijen hebben meestal maar 1 mediator nodig
  • Informele procedure
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid; de gesprekken vinden in beslotenheid plaats
  • Deskundige begeleiding; de mediation wordt begeleidt door een MfN registermediator