WAT IS MEDIATION?
 
Mediation is het gezamenlijk oplossen van een probleem of geschil, met behulp van een deskundige, neutrale conflictbemiddelaar, de mediator. Partijen zien bij een conflict vaak de oplossing niet meer. Toch blijkt deze er in vrijwel alle gevallen wel te zijn. De mediator helpt de partijen bij de zoektocht naar hun oplossing. Zij draagt de oplossing niet aan, maar begeleidt het proces, de weg naar de oplossing. Zij is gericht op herstel van de relatie en verbetering van de communicatie
Belangrijk hierbij is dat de partijen de wil hebben om er samen uit te komen en dat ze dit doen op vrijwillige basis. Daarentegen is mediation niet vrijblijvend. De partijen moeten bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.
Een derde belangrijk uitgangspunt is de vertrouwelijkheid. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding over datgene wat tijdens de bijeenkomsten vertrouwelijk wordt besproken, deze geheimhouding geldt natuurlijk ook voor de mediator.
 
Click Mediation combineert ervaring met bovengenoemde en stelt in situaties waar kinderen bij betrokken zijn, deze kinderen centraal.