TRAJECT LEERLINGMEDIATION
 
Het hele traject kan binnen de school opgezet worden. Iedere fase kan ook als afzonderlijke module ingezet worden. Maakt u gebruik van een afzonderlijke module vindt vanzelfsprekend een passend en kosteloos intakegesprek plaats. Dit is afhankelijk van waar de school, het team en de leerlingen op dat moment staan en behoefte aan hebben. Klik op een fase naar keuze voor meer informatie.


Fase 1 - Het intake gesprek
Met de directie en het zorgteam bespreken we waar behoefte aan is binnen uw school. Tijdens dit gesprek stellen we een eerste plan op met elkaar.
Fase 2 - Introductie workshop
Deze workshop is voor leerkrachten/docenten en niet onderwijzend personeel. Het is een kennismaking met wat Leerlingmediation is. Er worden verschillende aspecten belicht, zoals de methode van de 6-stappen, een mediationgesprek en een leerlingenles.
Fase 3 - Kiezen Coördinatoren
Wanneer er besloten wordt om leerlingen op te leiden tot mediator, is het belangrijk om twee coördinatoren te kiezen uit het lerarenteam. Zij leren dan net als de leerlingen om te werken via de 6-stappenmethode. Tevens worden zij getraind om de leerlingmediators te begeleiden. De coördinator(en) begeleiden tevens het invoeren en borgen van leerlingmediation binnen school.
Fase 4 - Presentatie ouders
Op een ouderavond worden de ouders op de hoogte gebracht wat leerlingmediation is. Wanneer hier behoefte aan is, kan dit programma uitgebreid worden.
Fase 5 - Training leerkrachten en coördinatoren
Deze training bestaat uit de volgende onderwerpen: Mediation, communicatie en conflictenleer. Naast de theorie wordt er veel geoefend met praktijkvoorbeelden.
Fase 6 - training leerlingen tot leerlingmediator.
Leerlingmediators zijn gekozen of geselecteerde leerlingen, die sociaalvaardig zijn en goed kunnen luisteren. Zij leren een mediationproces te begeleiden, dit doen ze altijd met en medeleerlingmediator.
Fase 7 - Lessen in de groepen
De leerkrachten krijgen de lessenserie en kunnen deze lessen direct in hun groep gebruiken.
Fase 8 - Voortgang en borging
Belangrijk is dat er na verloop van tijd ook nog gemotiveerd met leerlingmediation wordt gewerkt door iedereen. Hiervoor worden concrete en hanteerbare protocollen opgesteld en uitgevoerd.
Met name in deze fase wisselen alle betrokkenen de informatie uit met betrekking tot de behaalde successen en de punten die voor verbetering in aanmerking komen. Uiteraard met benoeming van de gewenste verbeteringen, door wie en wanneer uitgevoerd. Hiermee is de gewenste kwaliteit van het einddoel omkaderd en vastgelegd.