WAT IS LEERLINGMEDIATION?
 
Leerlingmediation op school heeft als doel voor de leerlingen, dat
  • ze ervaren dat conflicten oplosbaar zijn;
  • ze vaardigheden leren om conflicten te herkennen en op te lossen;
  • door het zelf oplossen van conflicten hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen groeit.
 
Kinderen komen naar school om te leren. Meestal gaan ze met veel plezier naar school, soms wordt plezier verstoord, omdat er onderling nogal geruzied wordt. Dit kan de sfeer in de groep negatief beïnvloeden, evenals uiteindelijk de leerprestaties.
 
Overal komen ruzies voor. Het is van belang om de ruzies te kunnen hanteren. Click Mediation kan samen met de school een plan opzetten om leerlingmediation in te voeren  en de leerkrachten en leerlingen te helpen vaardigheden aan te leren om conflicten te kunnen hanteren.
 
Bij leerlingmediation, ook wel leerlingbemiddeling genoemd, gaat het ook om het oplossen van een probleem of conflict. De plaats van het conflict is beperkt, namelijk in en rond de school. De mediator is in dit geval de leerkracht, of de leerlingen zelf. Zowel de leerkrachten alsook de leerlingen worden van te voren getraind om hun neutrale en bekwame rol van mediator te kunnen vervullen. Hierbij zijn wederom de volgende uitgangspunten van belang:
vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.
 
Wanneer de methode van leerlingmediation langere tijd werkzaam is in de school, ervaren zowel de leerkrachten als de kinderen dat de sfeer op school verbeterd is en dat er een veiliger leeromgeving ontstaan is
.
 
Bij leerlingmediation wordt er niet de nadruk gelegd op het gelijk van de ene of andere partij, maar op het zoeken naar een voor beide partijen bevredigende oplossing voor de toekomst. 
 
Click Mediation vindt het belangrijk dat initiatieven van leerlingen en leerkrachten een structurele bijdrage leveren aan de positie van een ieder op school.