WAAROM LEERLINGMEDIATION?
 
  • Conflicten en ruzie kosten leerkrachten en leerlingen veel energie. Wanneer conflicten opgelost of voorkomen worden, verhoogt dat het werkplezier en het spaart tijd uit. Pesten, een reden waarom Theo Klunger van anti-pestbureau Posicom aan dit project meewerkt, kan vaak met leerlingmediation worden opgelost of in de kiem gesmoord worden tot tevredenheid van alle betrokkenen.
  • Leerlingmediation blijkt een effectieve methode voor het constructief leren oplossen van conflicten. Leerlingen leren via deze weg belangrijke vaardigheden aan, waar ze hun hele leven lang profijt van kunnen hebben.
  • In een steeds complexer wordende maatschappij is het zinvol, dat mensen conflicten kunnen signaleren, hanteren én oplossen.
  
Leerlingmediation kan gegeven worden in de vorm van “lessen mediation”, maar er kan ook gekozen worden voor het opleiden van de gehele school en alle mogelijke tussenvormen.
 
Click Mediation heeft er voor gekozen om scholen makkelijk te laten instappen door middel van de verschillende modules.